BYD 電動車款

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_02262024

 

 

BYD DOLPHIN

 

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_03012024-02

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_03012024-03

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_03012024-04

 

 

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_for gen_02232024-06
BYD DOLPHIN 採用了 「海洋美學」的視覺概念

 

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_for gen_02232024_image 2
前後燈設計以海豚沖出海洋的動態動作為靈感

 

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_for gen_02232024_image 3
舒適空間及全景天幕

 

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_for gen_02232024_image 5
12.8英寸自適應旋轉懸浮PAD

 

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_for gen_02232024_image 6
高安全長壽命刀片電池
採用磷酸鐵鋰電池材料

 

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_for gen_02232024_image 7
高強度車身架構
採取四橫四縱高強度結構,海豚白車身高強度鋼佔比78.2%

 

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_for gen_02232024_image 8
e平台 3.0 技術將刀片電池與整個車身融為一體
打造了純電專屬的車架結構,讓整車剛性再加強

 

 

 其他

 

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_for gen_02232024_Button 1

本頁圖片/檔案 - Website_01_Cover Page_03062024-05

本頁圖片/檔案 - Website_02_Dolphin_for gen_02232024_Button 3